این سفر از شما یک قهرمان می سازد.

شما برای خوب بودن به دنیا نیامده اید!

شما در اینجا عالی می شوید.

به همین دلیل شما را به اینجا دعوت کرده ایم.

برای تحقق یک هدف خاص. 
یک ماموریت.
چیزی که بدون شما وجود نخواهد نداشت.

هر قهرمان یک مربی نیاز دارد 

 

اسم من کامران انصاری است.
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ، تحلیل ﮔﺮ و ﻣﺪرس ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﻢ را در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ام و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و استقبال ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ آﻟﻔﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻨﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدم.

اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﻮن را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ آرزو دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﺪ
و اﮔﺮ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را وﻗﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺳﻮد از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ و آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ

هر قهرمان نیاز به آموزش دارد

 

آموزش قوی برای موفقیت های قدرتمند.

برگرفته از بهترین های روش ها برای کسب سود مستمر از بازارهای مالی.

استاد انصاری این برنامه های آموزشی را توسعه داده است.

دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ آﻟﻔﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ.

من نمی‌دانم شما چه رویایی در سر دارید و اهمیتی نمی دهم که ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻘﺪر ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم
روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

هر قهرمان نیاز به متحدان دارد

 

به جامعه معامله گران آلفا بپیوندید.

مشاوره روزانه رایگان برای تسریع در مسیر رسیدن به موفقیت و کسب سود مستمر از بازارهای مالی.

استاد عزیزم با آموزشهای شما فهمیدم معامله گری یک هنر است و فقط با تمرین و تکرار حاصل میشود و هیچ فرمول جادویی برای موفقیت وجود ندارد...

محمد آبادیان

دو دوره آموزشی فوق العاده را با استاد انصاری عزیز گذرانده ام.بعد از این دو مرحله دیدگاه و استراتژیهای جدیدی پیدا کردم هم در حوزه سرمایه گذاری و همینطور پرایس اکشن

بنیامین فرد

من الفبای مارکت رو از ایشون یاد گرفتم. واقعا به دور از هر گونه چشم داشت و صادقانه علمشون رو منتقل میکنن. من فقط تحلیل های دو نفر رو دنبال میکنم که یک نفرشون جناب انصاری هستن. همیشه از ایشون ممنون هستم

با شرکت تو این کلاس متوجه شدم که داشتن یه استاد خوب چقدر میتونه تو درک مفاهیم بازار تاثیر داشته باشه .استادی که بجای پکیج فروشی،میان و آنلاین تمام ابهامات دانشجویانشون رو برطرف میکنن و ازشون یه معامله گر میسازن.

مهرداد مردانلو

استاد انصاري عزيز، با پيگيري آموزش ها و تحليل هايتان بايد بگم، ممنون از اين همه دقت، كاردرستي و آموزش حرفه اي تان. جدا خسته نباشيد. ارادتمند شما،

فؤاد عزيزپور

بنده افتخار این رو داشتم که در دوره های استاد شرکت کنم و از مطالب کلیدی ،مهم و کاربردی این دوره استفاده کنم . با اطمینان میشه گفت که بسیاری از مطالب این دوره در هیچ منبع منسجمی وجود نداره.

محمد حیدری

با دوره معامله گر آلفا یاد گرفتم نباید بازار پیش بینی کرد.همین به من کمک کرد سود مستمر به دست بیارم و از چرخه ضرر دادن خارج بشم.

 خسرو فرهادی

من چالوس دو شعبه شيريني سرا دارم و ٨تير م واسه مهاجرت مي رم كانادا ،قصدم از شركت در كلاس ا ،اين بودش كه يه ذره از حالت سنتي بازار فاصله بگيرم ،كلا انرژي مثبت شون رو دوست دارم .

سعید ندیری

معلم های خاص و خوب که زندگی ادم ها رو تغییر می دهند سرمایه های ملی هستند.جناب اقای انصاری آشنایی با شما و شرکت در کلاس های آموزشی تحولی بزرگ در زندگی من بود ومن به شخصه از زحمات شما سپاسگزارم.

دلفانیان

همین که کلاسها آنلاین برگزار میشه واقعا عالیه و خیلی از سوالات و مشکلات بچه های گروه همونجا حل میشه

محمد اسدی

دید خیلی خوب و مفیدی نسبت به سرمایه گذاری پیدا کردم که مطمئن هستم تاثیر آموزش های شما تا آخر زندگی با من خواهد بود.

مهران خواجوی

من قبل آشنایی با استاد انصاری همیشه سرمایه ام را در بازار از دست میدادم.تااینکه با شرکت در کلاسهای معامله گران آلفا توانستم دیدم را نسبت به بازارتغییر دهم وکلی موفقیت کسب کنم.کلاسهای استاد بسیار فوق العاده وشیوه تدریس ایشون بسیار جالب و کارآمداست.

میلاد مکری

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان آﻟﻔﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

ﻣﺸﺎوره روزاﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن

ثبت نام شما با سیاست حفظ حریم خصوصی انجام می شود. به طور خلاصه ، اطلاعات شما نزد ما ایمن است!