Standard Chartered خدمات کارگزاری ارزهای رمزنگاری در ایرلند را اعلام کرد.

Standard Chartered خدمات کارگزاری ارزهای رمزنگاری در ایرلند را اعلام کرد.

Standard Chartered خدمات کارگزاری ارزهای رمزنگاری در ایرلند را اعلام کرد. Standard Chartered همراه با Northern Trust از طرف اداره رفتار مالی Zodia Custody برای یک عملیات سرمایه‌گذاری مشترک دارایی دیجیتال تاییدیه نظارتی دریافت کردند، که برای ارائه خدمات تجاری رمزنگاری شکل گرفته است. از آن‌جا که سرمایه گذاری مشترک به مناطق مختلف اروپا گسترش […]