مهاجران بدون حساب بانک در امارات منتظر هستند تا از حواله ارزهای دیجیتال بهره مند شوند

مهاجران بدون حساب بانک در امارات منتظر هستند تا از حواله ارزهای دیجیتال بهره مند شوند

مهاجران بدون حساب بانک در امارات منتظر هستند تا از حواله ارزهای دیجیتال بهره مند شوند. کارگران مهاجر بدون حساب بانکی در امارات متحده عربی قرار است از حواله های ارزهای دیجیتالی بهره مند شوند و زیرساخت‌های کم هزینه و کارآمد خود را برای ارسال پرداخت به خانواده‎ها در خارج از کشور برای اولین بار […]