سن کروز سناتور تگزاس حمایت خود از صنعت رمزنگاری را مجدداً اعلام کرد

سن کروز سناتور تگزاس حمایت خود از صنعت رمزنگاری را مجدداً اعلام کرد

سن کروز سناتور تگزاس حمایت خود از صنعت رمزنگاری را مجدداً اعلام کرد. “تد کروز” سناتور تگزاس حمایت خود از صنعت رمزنگاری با حمایت از اصلاح قانون ارزهای رمزپایه مخرب در لایحه زیرساخت ها را اعلام کرد. همچنین وی در گزارش خود با توتیوب گفت که بیت کوین پتانسیل زیادی برای رشد دارد. همچنین اظهار […]