زوال گسترده؛ از حقوق شهروندی تا گردشگری

زوال گسترده؛ از حقوق شهروندی تا گردشگری

زوال گسترده؛ از حقوق شهروندی تا گردشگری کارزار مخالفت با طرح«صیانت از فضای مجازی» را حدود یک میلیون نفر امضا کرده‌اند؛ طرحی جنجالی که تبدیل به هشتگی جدی در شبکه‌های مجازی شده؛ همان پلتفرم‌هایی که مردم اضطراب مسدودشدن‌شان را دارند. تقریبا کمتر کسی را پیدا می‌کنید که با اجرای این طرح موافق باشد. صدای اعتراض […]