دلار در محدوده خطر

دلار از داخل یک محدوه حمایتی که در پایین چارت با رنگ آبی مشخص شده است به سمت محدوه بالای چارت که آنهم با رنگ آبی مشخص شده است ( در حدود ۳۰.۰۰۰ تومان ) در حال حرکت است و دلایل بسیاری وجود دارد که احتمال رسیدن به منطقه قیمتی فوق چه از نظر تکنیکال […]