جزئیات بروزرسانی جدید شبکه کاردانو

جزئیات بروزرسانی جدید شبکه کاردانو

جزئیات بروزرسانی جدید شبکه کاردانو در بروزرسانی تستی شبکه کاردانو با نام آلونزو بنفش (Alonzo Purple) ، استفاده عمومی کاربران آغاز شده است. آلونزو بنفش سومین و آخرین مرحله از ارتقاء Alonzo پس از تکمیل مرحله آبی و سفید است و پس از تکمیل، اولین تست نت کاردانو کاملاً عمومی است که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می […]