جدال حساس در بازار سهامv

جدال حساس در بازار سهام شاخص بورس در روز نخست معاملات، رشد 0.12 درصدی را به ثبت رساند. در این روز گرچه شاخص سبز رنگ شد اما رشد 10 هزار واحدی به رشد 1700 واحدی تقلیل یافت. در این روز خریداران کم آوردند و خروجی جریان پول حقیقی ها که در طول معاملات هم شدت یافته […]