“جانت یلن” وزیر خزانه داری به طور خصوصی در حال لابی از قانونگذاران علیه اصلاحات رمزنگاری

برای پیشنهاد جدید مالیات بر ارزهای رمزنگاری در لایحه زیرساختی 1 تریلیون دلاری که در هفته گذشته مود بحث بود

“جانت یلن” وزیر خزانه داری به طور خصوصی در حال لابی از قانونگذاران علیه اصلاحات رمزنگاری.   برای پیشنهاد جدید مالیات بر ارزهای رمزنگاری در لایحه زیرساختی 1 تریلیون دلاری که در هفته گذشته مود بحث بود، دواصلاحیه ارائه شد: یکی با حمایت سناتورها مارک وارنر، راب پورتمن، کیرستن سینما و دیگری حمایت ارزهای رمزنگاری […]