پول‌های بلوکه شده ایران کجا رفت؟

 

عباس دادجوی توکلی کارشناس ارشد پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که ناترازی بانکی در کشور چه نقشی در افسارگسیختگی پولی کشور داشته و چه راهکاری برای درمان آن وجود دارد اظهار کرد: ناترازی بانکی زمانی مطرح شد که طرف دارایی‌ها در ایران به صورت واقعی دچار کاهش ارزش شد و طرف بدهی‌ها در حال رشد بود. در این بازه زمانی عمده خلق نقدینیگی از محل سپرده‌ها بود و کسری بودجه عامل دوم این و عواملی دیگر همانند تسهیلات عامل سوم این اتفاق بودند.
در دو سال اخیر ناترازی بانکی به شدت کم شد چون تورم رفت بالا و تسعیر ارز انجام شد و یکباره دارایی‌های بانک‌ها ارزشمند شدند.و زمانی ناترازی بانکی کم شد که مقصر آن خلق نقدینگی بود، ضمن اینکه در امسال با بودجه‌ای که بسته شده و دچار کمبود بودجه شده‌ایم مقصر خلق نقدینگی اول کسری بودجه و دوم سود سپرده و سوم تسهیلات است.

وی ادامه داد: دولت زمانی از بانک مرکزی قرض می‌گرفت و در سال ۹۳ این امر ممنوع اعلام شد درنتیجه دولت آمد و دست در جیب بانک‌ها کرد و بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گرفتند که این یک استقراض غیر مستقیم بانکی بود.اکنون نیز استقراض مستقیم دیگر وجود دارد، یعنی دولت منابعی را که در کشورهای دیگر بلوکه شده و آزاد نشده را به بانک مرکزی داده و بجای آن منابع بلوکه شده خواستار ریال از بانک مرکزی شده است در نتیجه تعهدبانک‌های خارجی برای بانک مرکزی ایران می‌ماند.

 

 

21 مرداد 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.