شفاف سازی صرافی “کوین بیس”

صرافی “کوین بیس” دومین گزارش شفاف سازی را با جزییات درخواست ها و اختیارات مالی منتشر کرد.

این گزارشات شفاف سازی با هدف آگاه کردن مشتریان و مصرف کنندگان در مورد درخواست های سازمان های دولتی انجام میشود. “کوین بیس” توضیح میدهد که این گزارشات چگونه به سوالات صرافی ها پاسخگوست.

“کوین بیس” هم مانند شرکت های جهانی و خدمات مالی همیشه درخواست های منظمی از مجریان قانون در سطح بین المللی دریافت میکند. این درخواست ها در درجه اول برای جستجوی سوابق مشتریان و کاربرانی است که ممکن سوابق کیفری یا مدنی داشته باشند.

این کونه سوابق معمولا قابل دسترسی هستند هرچند بعضی از آن‌ها به حکم دادگاه احتیاج دارند و دولت موظف است به آن‌ها پاسخ دهد.

برای مرجع اولین گزارش شفافیت “کوین بیس” در مجموع 1914 درخواست از 1 ژانویه تا 30ژوئن نشان داد که 66 مورد مربوط به امور مدنی و 96.6 درصد مربوط به تحقیقات کیفری بود.

در گزارش جدید نیمه دوم سال 2020 تعداد درخواست ها (20درصد) افزایش یافته و به 2313 رسیده است. اما در کل نسبت ها به همان میزان است، (95.7 درصد) درخواست ها ماهیت کیفری داشته که (90درصد) درخواست ها از مقامات انگلیس و آلمان بوده است.

تنها تفاوت در درخواست های مربوط به فرانسه است. در گزارش اول (2.5 درصد) درخواست ها مربوط به فرانسه بود اما در گزارش جدید، کل درخواست های فرانسته نزدیک به (20درصد) افزایش داشته است.

گزارش های “کوین بیس” هم‌چنین نشان میدهد که آمریکا در ثبت درخواست ها پیشروست و تقریبا (52 درصد) درخواست ها مربوط به این کشور است.

اشتراک گذاری

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Twitter
Print
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها