ساید چین (Sidechain) یا زنجیره جانبی

ساید چین (Sidechain) یا زنجیره جانبی چیست و چه کاربردی در دنیای رمزارزها دارد؟

 

می‌توان گفت که زنجیره های جانبی یا ساید‌ چین‌ ها، خواهر و برادر کوچک‌تر بلاکچین هستند. ساید‌ چین‌ از محتوای اصلی بلاک چین‌ به دور بوده و ایده اختراع آن‌ در سال 2014 شکل گرفته است. به طور کلی وظیفه اصلی ساید‌ چین‌ ها حل چالش‌های اصلی بلاکچین، یعنی مقیاس پذیری و انعطاف پذیری است.

ساید چین یک بخش جدا از بلاکچین است که با یک ارتباط دوطرفه به یکدیگر متصل می‌شوند. در این ارتباط دوطرفه قابلیت تعویض دارایی با نرخ از پیش تعیین شده وجود دارد که بین ساید‌ چین‌ و بلاک چین انجام می‌شود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که این مبادلات به صورت برعکس انجام شود.

انجام این کار به این صورت است که ساید چین ها به نودها (گره) اجازه می‌دهند که به صورت جداگانه، در میان بلاکچین اصلی و ساید ‌چین‌ در تعامل باشند.

سایدچین ها به بلاکچین‌ها اجازه می‌دهند که امنیت مورد نیاز شبکه را فراهم کنند و از آنها در رمزارزها و بلاکچین‌های موجود در سراسر جهان استفاده کنند. همین امر موجب می‌شود که ارزش سایدچین یا بلاکچین جانبی افزایش یابد.

ساید ‌چین‌ ‌ها، جایگزین بلاکچین‌ها نخواهند شد. اما آنها چالش‌هایی را که در مقابل بلاکچین‌ها قرار دارد، حل خواهند کرد. به طور کلی یک زنجیره جانبی (Sidechain) این قدرت را دارد که دو چالش مهم بلاک چین را از بین ببرد: یکی از آنها مقیاس پذیری و دیگری انعطاف پذیری است.

1400/6/8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.