دولت، آتش نقدینگی را شعله‌ور کرد.

نقدینگی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید/ دولت، آتش نقدینگی را شعله‌ور کرد.

حجم نقدينگی در پايان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به بیش از  ۳۷۰۵ هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده‌است.

مهمترين عامل رشد پايه پولي، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتی است که با ۶۳ هزار ميليارد تومان افزایش نسبت به پايان سال ۱۳۹۹

(در نتیجه استفاده از تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمي فزاینده در رشد پايه پولی داشته است.

يکي ديگر از عوامل موثر بر رشد پايه پولي در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است

که با ۱.۹ درصد افزايش (معادل ۸.۷ هزار ميليارد تومان) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده درصد در رشد پايه پولی داشته است.

بررسی اجزای تشکيل دهنده نقدينگی در سه ماهه منتهی به پايان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزايش سهم شبه ‌پول در نقدينگي است.

علاوه بر این، در پايان خرداد، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم ۷.۳۹۷ رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال قبل کاهش يافته.

اقتصاد آنلاین

1400/05/13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.