تاریخی‌ترین کمک مالی صندوق

صندوق بین المللی پول ۶۵۰ میلیارد دلار کمک به اقتصادهای آسیب دیده از همه گیری اختصاص می دهد.

در طول شب گذشته، شورای حکام صندوق بین المللی پول (IMF) بزرگترین تزریق و کمک مالی در تاریخ خود را برای افزایش نقدینگی جهانی و کمک به کشورهای در حال مبارزه با همه گیری، تصویب کرد.

این دارایی ذخیره معروف به حق برداشت ویژه (SDR) در مجموع ۶۵۰ میلیارد دلار (۴۶۸ میلیارد پوند) است و در ۲۳ آگوست زمانی که به کشورهای عضو صندوق بین المللی پول واریز می شود، در دسترس قرار خواهد گرفت.

حدود ۷۰ درصد از آن از به ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان (G۲۰) تعلق می گیرد، اگرچه حدود ۲۷۵ میلیارد دلار برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای کم درآمد اختصاص داده شده است.

اکو ایران

1400/05/14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.